Kampania "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" - II edycja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2021

Logotypy Wojeództwo Śląskie i WFOŚiGW 

Gmina Koniecpol pozyskała pomoc rzeczową od Województwa Śląskiego w postaci 4 sztuk oczyszczaczy powietrza, które zostały przekazane do Przedszkola nr 1 oraz Przedszkola nr 2 w Koniecpolu.

Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn.: „MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech  - II edycja” współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Celem kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia.