Ogłoszenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2020

Gmina Koniecpol podaje do publicznej wiadomości, że posiada do sprzedaży autokar szkolny AUTOSAN Tramp rok produkcji 2004 nr rejestracyjny SCZ 31KC z miejscami siedzącymi w ilości 43 w cenie brutto 18.000,00 zł
Osoby zainteresowane kupnem prosimy o sk
ładanie ofert pisemnych w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrzastowska6A pok.nr 15A w terminie do dnia 17.12.2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem "Zakup autokaru szkolnego".

Oferta powinna zawierać proponowaną cenę brutto zakupu autokaru oraz dane zainteresowanej kupnem strony.
Otwarcie ofert nast
ąpi w dniu 17.12.2020r godz. 12.15.
W przypadku zainteresowania kupnem autokaru przez przynajmniej dwóch ch
ętnych w tej samej kwocie decydować będzie cena zaproponowana w negocjacjach ustnych.
Gmina zastrzega sobie prawo do uniewa
żnienia sprzedaży na każdym etapie postępowania.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Ikona ogłoszenia

    Ikona ogłoszenia