Kolejne laptopy trafiły do uczniów szkół podstawowych z Koniecpola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2020

 

W maju br. zostały zakupione i przekazane uczniom i nauczycielom z 4 placówek oświatowych z terenu naszej gminy pierwsze laptopy do nauki zdalnej w ilości 20 szt.. Sprzęt zakupiono wówczas w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła”.

Na początku listopada br. kolejne 20 szt. komputerów przenośnych wraz z zestawami słuchawkowymi  trafiło do uczniów dwóch szkół podstawowych w Koniecpolu. Sprzęt zakupiono w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacji projektu grantowego  „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Tym razem projekt skierowany był głównie do uczniów z rodzin wielodzietnych.  Łączna wartość zakupionego sprzętu do nauki zdalnej w 2020 roku wyniosła 114.612,00 zł, w tym 60.000,00zł w ramach programu „Zdalna Szkoła” oraz 54.612,00 zł z programu „Zdalna Szkoła +”. Zadanie zostało dofinansowane w całości ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.