Zwrot podatku akcyzowego 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w roku 2020 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się w następujących terminach:

I termin - od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2019              z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II termin - od 3 do 31 sierpnia 2020 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2019 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stawka zwrotu  w 2020 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł   x   ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł    x    średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

-        od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 

-        od 1 do 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ponadto informujemy, że producent rolny NIE MOŻE załączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktury uproszczonej, nie zawierającej imion i nazwisk lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresów.

Podstawę do ustalenia kwoty zwrotu podatku akcyzowego dla wnioskodawcy są faktury lub ich kopie, stanowiące dowód zakupu przez wnioskodawcę oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego, zawierające m.in. następujące dane:
1) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
2) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
3) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
4) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
5) kwotę należności ogółem.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, p.nr 18

Galeria

  • Powiększ zdjęcie