Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 stycznia 2019

 

                

Stowarzyszenie „Razem Łatwiej” z siedzibą w Łysinachw ramach statutowej działalności zrealizowało projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej”.

Zadanie wykonano w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 W ramach projektu wybudowano:

 • ciągi pieszo-rowerowe oraz piesze,
 • plażę,
 • doposażono boisko do siatkówki plażowej,
 • zamontowano elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, lampy solarne.

 

Zrealizowana inwestycja promuje obszar Lokalnej Grupy Działania „Regionu Włoszczowskiego”.

Koszty całkowite realizacji inwestycji wyniosły brutto: 204 180,00

 

Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych tj. 204 180,00 zł w tym EFRROW w wysokości 129 919,74 zł, wkład krajowy  w wysokości 74 260,26 zł.   

 

Cel projektu:  Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce wypoczynku, jak również jako miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii  Krajowej.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie