Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2018

Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 28.11.2018 r.
w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Raczego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Koniecpol, dn. 13.12.2018 r.:
Informacja o przebiegu konsultacji (dokument PDF)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie