Budżetu gminy Koniecpol z kolejną pozytywną opinią finansowych organów nadzorujących

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 października 2018

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach za każde półrocze ocenia budżet gminy, w tym poziom zadłużenia. W dniu 16 września 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podjęła uchwałę nr 4200/VI/162/2018 o pozytywnym zaopiniowaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. Jest to kolejna pozytywna opinia w tym roku, która potwierdza prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej gminy.

Oznacza to, iż sytuacja finansowa Koniecpola jest stabilna i zadłużenie nie budzi zastrzeżeń. W opinii stwierdzono, cyt. „Na dzień 30 czerwca 2018 roku łączna kwota długu Miasta i Gminy Koniecpol (wynikająca ze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych) wynosiła 6 094 514,57 zł, co stanowiło 12,3% planowanych dochodów.”.   

 Gmina Koniecpol zakończyła z końcem roku 2017 realizację Programu Postępowania Naprawczego, trwającego od ponad 3 lat w związku z katastrofalną sytuacją finansową z lat 2011-2014. Wraz z zakończeniem programu finanse gminy nie budzą wątpliwości organów nadzoru finansowego. 

Regionalna Izba Obrachunkowa, czyli organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, wydając pozytywną opinię, orzeka, iż wykonanie budżetu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i poziom zadłużenia jest na bezpiecznym poziomie. Pozytywne opinie są przede wszystkim potwierdzeniem, iż gmina działa sprawnie i skutecznie, realizując jednocześnie wszystkie zadania i projekty. Sprawozdania za III kwartał sporządza się  do dnia 22 października.

W załączniku przedstawiono treść wyżej wspomnianej opinii.

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie