Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 września 2018

KOMUNIKAT
Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu
z dnia 28 września 2018 r.

O MIEJSCU, CZASIE I ZASADACH LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Na podstawie art. 410 § 7 Kodeksu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2018, poz. 754, poz. 1000 i poz. 1349) Miejska  Komisja Wyborcza w  Koniecpolu informuje:

  1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu odbędzie się publicznie w dniu 01 października 2018 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, Sala Narad – III piętro.
  2. Losowanie list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym oraz w więcej niż jednym okręgu wyborczym na obszarze Miasta i Gminy

Przed rozpoczęciem losowania zostanie przedstawiona informacja o numerach list przyznanych w drodze losowania przez Państwową  Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego w Katowicach i Komisarza Wyborczego w Częstochowie. Następnie, w widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone w zamkniętych kopertach  kartki zawierające:

  • w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami (poczynając od pierwszego wolnego numeru, następującego po ostatnim numerze wylosowanym przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie);
  • do drugiego pojemnika, w identycznych kopertach, zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej.

Następnie, zostaną losowane numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym spośród numerów po numerach przyznanych dla list kandydatów zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu.

  1. Losowania dokonają dwie osoby – członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu wyznaczone przez Przewodniczącego. Jedna osoba będzie losowała numery dla list, druga zaś osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie dwukrotnie powtarzane przez prowadzącego losowanie.
  2. Wyjęte z kopert kartki z numerami i kartki z nazwami komitetów wyborczych będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z losowania.
  3. Z losowania zostanie sporządzony protokół. Informacja o przyznanych numerach listom kandydatów zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości, w formie komunikatu Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu i zamieszczona w BIP i na stronie internetowej www.koniecpol.pl

 

Koniecpol, 28 września 2018 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie