Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Życzenia Dzień Babci i Dziadka


 

WNIOSKI NA WĘGIEL

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Ryszard Suliga informuje, że Gmina Koniecpol, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za cenę do  2 000 zł brutto.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu, przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol lub elektronicznie poprzez ePUAP (dokument PDF).

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
26 stycznia 2023

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla w roku 2023

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało interpretację przepisów rozporządzenia dotyczącego preferencyjnego zakupu węgla dla osób, które na okres grzewczy 2022/2023 zakupiły węgiel w ilości nie większej niż 3 tony w cenie poniżej 2 000,00 zł z innego źródła niż gmina (np. sklep PGG) i nie przysługiwał im zakup preferencyjny na rok 2022.

Zgodnie z otrzymaną interpretacją, jeśli taka osoba złoży w 2023 roku wniosek o zakup węgla od gminy na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, przysługuje jej następujący wolumen tego paliwa:

  • 3 tony (jeżeli zakupiła po cenie niższej niż 2 tys. zł węgiel z innego źródła niż gmina w ilości poniżej 1,5 tony),
  • 1,5 tony (jeżeli zakupiła po cenie niższej niż 2 tys. zł węgiel z innego źródła niż gmina w ilości 1,5 tony i więcej, lecz poniżej 3 ton).

W pozostałych przypadkach zakup preferencyjny dla takich osób na rok 2023 nie będzie przysługiwał.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla w roku 2023
Powiększ zdjęcie Informacja
19 stycznia 2023

Informacja o braku dostaw węgla

Szanowni Państwo.

Informujemy, iż ze względu na brak dostaw rządowego węgla w sortymencie ORZECH oraz KOSTKA zamówionego przez Gminę Koniecpol, wstrzymuje się dokonywanie wpłat do czasu dostępności węgla.

Czytaj więcej o: Informacja o braku dostaw węgla
Powiększ zdjęcie Informacja
19 stycznia 2023

Informacja

GN.6845.I.2.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Informacja
10 stycznia 2023

Informacja o przetargu

GN.6840.3.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 258, obręb Łysaków, stanowiącej mienie Gminy Koniecpol sygn. GN.6840.3.2023

 

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Powiększ zdjęcie Logo%20Policji
5 stycznia 2023

Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Koniecpol na okres od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r., obejmujący następujące zagrożenia:

  • Reagowanie na wykroczenia dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ul. Zachodnia, Kościuszki w Koniecpolu,
  • Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pomiędzy miejscowościami Rudniki Koniecpol, z uwzględnieniem nieochronionych uczestników ruchu drogowego,
  • Ograniczenie zjawiska chodzenia po torowiskach oraz przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych w miejscowości Koniecpol ul. Kolejowa.
Czytaj więcej o: Informacja Komisariatu Policji w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Informacja
5 stycznia 2023

Informacja o przetargu

GN.6840.2.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 05.01.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 486, 489/2, 491/2, 493/2, obręb Wąsosz stanowiących własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.2.2023.

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Powiększ zdjęcie Informacja
4 stycznia 2023

Informacja o przetargu

GN.6840.1.2023.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 04.01.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 266/2, obręb Piaski stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.1.2023.

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Powiększ zdjęcie
4 stycznia 2023

Komunikacja Miejska na rok 2023

Zamieszczamy nowe rozkłady jazdy ważne od dnia 01.01.2023 - 31.12.2023 r.

Czytaj więcej o: Komunikacja Miejska na rok 2023