Jesteś tutaj: Start / Rolnictwo

Rolnictwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Komunikat KRUS
2 stycznia 2023

Komunikat KRUS

KRUS informuje o zmianie wysokości minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwa razy:

  1. od 1 stycznia 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3490 zł.
  2. od 1 lipca 2023 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3600 zł.
Czytaj więcej o: Komunikat KRUS
Przejdź do - Zaproszenie na szkolenie
12 grudnia 2022

Zaproszenie na szkolenie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Częstochowie i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie zapraszają na szkolenie dotyczące:

Uboju gospodarczego zwierząt

Spotkanie odbędzie się 13 grudnia (wtorek) o godz. 9:00  w Śląskim Ośordku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie ul. Wyszyńskiego 70/126

Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie
Przejdź do - KRUS informuje - nowa stawka odsetek za zwłokę
17 maja 2022

KRUS informuje - nowa stawka odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 maja 2022 r., od dnia 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Przejdź do - INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW
15 kwietnia 2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW

Celem nowych przepisów jest "zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych".

Handel odbywać się będzie na Targowisku Miejskim przy ulicy Rzecznej w Koniecpolu ( działka nr 1506/1 ):

  • w piątki w godzinach od 700 do 1700
  • w soboty w godzinach od 700 do 1500

przez cały rok, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Obecny na miejscu administrator wskaże stanowisko przeznaczone do handlu rolnikom zainteresowanym sprzedażą swoich wyrobów.

 

Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW
Przejdź do - Zaproszenie na szkolenie
2 marca 2022

Zaproszenie na szkolenie

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

serdecznie zapraszają

na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się i wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022

Czytaj więcej o: Zaproszenie na szkolenie
Przejdź do - XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
17 lutego 2022

XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Czytaj więcej o: XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Przejdź do - Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW
20 stycznia 2022

Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW

Dotychczas do ARiMR trafiło blisko 4 tys. sprawozdań z wydatków poniesionych w 2021 roku przez koła gospodyń wiejskich na działalność statutową. Na rozliczenie otrzymanych środków jest czas tylko do 31 stycznia 2022 roku.

Czytaj więcej o: Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW
Przejdź do - Znane stawki dopłat bezpośrednich za 2021 r.
22 listopada 2021

Znane stawki dopłat bezpośrednich za 2021 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że 30 września 2021 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2021 r. Wynosi on 4,6197 zł/euro i jest wyższy od ubiegłorocznego (4,5462 zł/euro).

Czytaj więcej o: Znane stawki dopłat bezpośrednich za 2021 r.
Przejdź do - Wypłata zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW
22 listopada 2021

Wypłata zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW

Rolnicy, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, otrzymali zaliczki z tego tytułu. Wypłata tegorocznych zaliczek rozpoczęła się 18 października.

Zaliczki wypłacane są na najwyższym dopuszczonym poziomie w Unii Europejskiej. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a jeśli chodzi o płatności obszarowe jest to 85 proc. należnych dopłat.

Czytaj więcej o: Wypłata zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW