Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2022

Zarządzenie nr 161/2022 z dnia 11.10.2022 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Projekt Uchwały - dokument PDF
Załącznik do Uchwały - dokument PDF

 

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl


Koniecpol 07.11.2022 r

Informacja o Raporcie z konsultacji społecznych w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

 

W okresie od 12.10.2022 r. do 04.11.2022 r. przeprowadzono konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Celem konsultacji było poznanie opinii w/w podmiotów o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koniecpol.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w dniu 12.10.2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.umig.koniecpol.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na portalu ks.koniecpol.pl.

Konsultacje zakończyło spotkanie konsultacyjne zorganizowane w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w dniu 4 listopada 2022 r. w godz. 9:00 – 10:00.

Na spotkanie nie przeszedł żaden uprawniony podmiot ani żadna organizacja.

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Link do: Raportu z konsultacji

Sporządziła: Magdalena Musiał

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne