Konsultacje społeczne - Statutów Sołectw

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2022

Zarządzenie nr 87/2022 z dnia 6.06.2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów Sołectw w Gminie Koniecpol
Załącznik nr 1 - statuty sołectw (dokumenty spakowane ZIP)

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl


Koniecpol, dn. 27.06.2022 r.:

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Koniecpol

W okresie od 9 czerwca 2022 roku do dnia 24 czerwca 2022 roku przeprowadzono konsultacje społeczne projektu statutów sołectw w Gminie Koniecpol

Celem konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców
w sprawie ww. projektów statutów sołectw.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 5a ust. 1i2, art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.559) oraz uchwały Nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koniecpol.

Przedmiotowe konsultacje społeczne były przeprowadzone w formie formularzy ankietowych opublikowanych na stronie urzędu www.koniecpol.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej bip.koniecpol.pl (liczba ankiet – 2).

Ankiety były dostępne na platformie ks.koniecpol.pl (poniżej raport z konsultacji w wersji elektronicznej)

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectw w Gminie Koniecpol oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol,  na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.koniecpol.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”.

Wynik konsultacji:

Do projektu statutów sołectw:

 1. Aleksandrów
 2. Dąbrowa
 3. Kuźnica Grodziska
 4. Kuźnica Wąsowska
 5. Luborcza
 6. Łabędź
 7. Łysaków
 8. Łysiny
 9. Mchałów
 10. Oblasy
 11. Okołowice
 12. Piaski-Pękowiec
 13. Radoszewnica
 14. Rudniki
 15. Rudniki-Kolonia
 16. Stanisławice
 17. Stary Koniecpol
 18. Teodorów
 19. Wąsosz
 20. Wólka
 21. Zagacie
 22. Załęże
 23. Zaróg

 nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Projekt statutów sołectw w Gminie Koniecpol został przyjęty jednomyślnie bez wprowadzania żadnych poprawek i zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Koniecpolu celem podjęcia stosownej uchwały na sesji.

Link do: Raportu z konsultacji

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne