Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2021

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 20.10.2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Załącznik do zarządzenia nr 153/2021 (dokument PDF)

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl


Koniecpol, dn.: 15.11.2021 r:

Informacja

o Raporcie z konsultacji społecznych w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

 

W okresie od 20.10.2021 r. do 10.11.2021 r. przeprowadzono konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Celem konsultacji było poznanie opinii w/w podmiotów o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koniecpol.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w dniu 20.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.umig.koniecpol.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na portalu ks.koniecpol.pl.

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Link do: Raportu z konsultacji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo konsultacji społecznych

    Logo konsultacji społecznych