Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 października 2020

Zarządzenie nr 139/2020 z dnia 29.10.2020 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Załącznik do zarządzenia nr 139/2020

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl


Koniecpol, dn. 25.11.2020 r.

Informacja
o Raporcie z konsultacji społecznych w sprawie:
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

W okresie od 29.10.2020 r. do 19.11.2020 r. przeprowadzono konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Celem konsultacji było poznanie opinii w/w podmiotów o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVIII/103/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 26 listopada 2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Koniecpol.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone w dniu 29.10.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol www.umig.koniecpol.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na portalu ks.koniecpol.pl.

W czasie trwania konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag ani opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Raport z Konsultacji (link do pliku PDF)

Sporządziła Magdalena Musiał.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo konsultacje społeczne

    Logo konsultacje społeczne