Konsultacje społeczne - Roczny Program Współpracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2019

Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 04.11.2019 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


Informacja o przebiegu konsultacji społecznych (dokument PDF)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie